สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

E-learning 24 ก.ย. 2555 - 5332 ครั้ง

    ความรู้เรื่องโรคอิหาตกโรค
 
  ตอนที่ 1 ความรู้เรื่องโรค
 
  ตอนที่ 2 การดูแลรักษาผู้ป่วยอหิวาตกโรค
 
  ตอนที่ 3 การป้องกันอหิวาตกโรค
 
 
   ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
   
   
   
   
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top