สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ที่ตั้งหน่วยงาน 20 ต.ค. 2553 - 0 ครั้ง

88/21
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์. 02 590 3162
อีเมล์ 
nhubenja@gmail.com 


88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top