สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับ

  โรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2543 ครั้ง

  โรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1227 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1161 ครั้ง

  โรคไข้หวัดใหญ่่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1274 ครั้ง

  แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1589 ครั้ง

  แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 10351 ครั้ง

  แผ่นพับ 6 มาตรการลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5460 ครั้ง

  แผ่นพับ : โรคไข้ฉี่หนู (เลปโตสไปโรสิส)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 6874 ครั้ง

  แผ่นพับ : การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 11688 ครั้ง

  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEM, ICS & EOC)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1153 ครั้ง

  การเตรียมตัวก่อนเเละหลังเดินทางท่องเที่ยว

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1361 ครั้ง

  สื่อเผยแพร่...การกวาดล้างโรคโปลิโอ & วัคซีนโปลิโอ

  สื่อเผยแพร่...การกวาดล้างโรคโปลิโอ & วัคซีนโปลิโอ ประกอบด้วย - Polio vaccine information sheet - แผ่นพับวัคซีนโปลิโอสำหรับเจ้าหน้าที่ - แผ่นพับวัคซีนโปลิโอสำหรับประชาชน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1701 ครั้ง

  แผ่นพับความรู้เรื่อง อหิวาตกโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4534 ครั้ง

  ข้อมูลโรคอหิวาตกโรค 2 ภาษาไทย-พม่า

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3090 ครั้ง

  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS) สำหรับประชาชนและผู้เดินทางไปต่างประเทศ (ภาษาไทย)‏

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2033 ครั้ง

  แผ่นพับ Ebola Virus Disease (EVD)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3636 ครั้ง

  ประกาศคำเตือนผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาแบบตั้งโต๊ะ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1580 ครั้ง

  โรลอัพคำเตือนผู้เดินทางที่เดินทางมาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1695 ครั้ง

  ใบคำเตือนสุขภาพผู้เดินทางกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1281 ครั้ง

  ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1397 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top