สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับประชาชน

  วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (สำหรับประชาชน)

  ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรค ผลข้างเคียงของการได้รับวัคซีนและข้อแนะนำในการรับวัคซีน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1649 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (สำหรับประชาชน)

  ความรู้เกี่ยวกับโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าและคำแนะนำในการรับวัคซีนโรต้าและเอกสารในการติดตามอาการหลังได้รับวัคซีน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2461 ครั้ง

  ไข้่หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วย

  เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีกวัคซีน ผลข้างเคียง และวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2760 ครั้ง

  คำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน (สำหรับประชาชน)

  คำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน การให้วัคซีนหญิงตั้งครรภ์ การให้วัคซีนเด็กก่อนวัยเรียนและการให้วัคซีนเด็กวัยเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5546 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top