สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

 • แผ่นพับประชาชน

  วัคซีนป้องกันไวรัสแปปปิโลมา (วัคซีนเอชพีวี)

  ไวรัสแปปปิโลมาหรือเชื้อเอชพีวี เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อ บริเวณอวัยวะเพศซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหูด หรือมะเร็งในเวลาหลายปีต่อมา การ ติดเชื้อเอชพีวีมักไม่แสดงอาการผิดปกติและหายได้เอง แต่ผู้ที่มีการติดเชื้อสาย พันธุ์ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงเช่น สายพันธุ์ 16, 18 จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกใน เวลาต่อมาได้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3068 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮิบ

  เชื้อฮิบ เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อเต็มว่า ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ชนิดทัยป์ บี ที่มักก่อโรคในเด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ทำให้เกิดโรคที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ข้ออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 4943 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี)

  วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี) นี้ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีประสิทธิภาพดีพอๆ กับชนิดรับประทาน และมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้กับเด็กทั่วไปและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ เด็กทั่วไปจะใช้วัคซีนชนิดรับประทานหรือฉีดก็ได้ วัคซีนทั้งสองสามารถใช้แทนกันได้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3380 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

  สำหรับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ บางประเทศในแถบทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศซาอุดิอาราเบีย มีระเบียบต้องให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นก่อนเข้าประเทศ อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทางโดยฉีดครั้งเดียว ภูมิต้านทานจะอยู่ได้นาน 3-5 ปี

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2099 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

  เด็กซึ่งยังไม่เคยมีประวัติเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ควรพิจารณาให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 2 ครั้ง โดยครั้งแรกแนะนำให้ฉีดเมื่ออายุประมาณ 12-18 เดือน ครั้งที่สองเมื่ออายุ 4-6 ปี หรือห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน สำหรับวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 5053 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

  ไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อซัลโมเนลล่าที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ เชื้อมักปนเปื้อนในผักสด เปลือกของผลไม้ และน้ำดื่ม ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมี ผื่น ถ่ายเหลว หรือท้องผูกได้ บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เลือดออกใน ทางเดินอาหาร ลำไส้ทะลุ ไตวาย

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1321 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

  โรคไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ที่มีเชื้อปนเปื้อน เชื้อไวรัสสามารถพบได้ในอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อ ผู้ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงรุนแรงมากทำให้เกิดตับอักเสบแบบเฉียบพลัน ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง และตับวายได้

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2765 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

  โรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางบาดแผลบนผิวหนัง การใช้ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนกับเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2541 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีกวัคซีน ผลข้างเคียง และวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2311 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่)

  แต่เดิมวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้นนี้เป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (ไม่มีไอกรน) เพราะวัคซีนที่มีไอกรนที่ใช้ในเด็กเล็ก อาจเกิดผลข้างเคียงในเด็กโตและผู้ใหญ่ได้มาก แต่โรคไอกรนสามารถเกิดในเด็กโตและผู้ใหญ่ได้ด้วยและอาจแพร่เชื้อมาให้เด็กเล็กได้ จึงเริ่มนำวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่มาใช้แทนที่วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (ไม่มีไอกรน)

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1980 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไร้เซลล์)

  วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทำจากพิษของเชื้อคอตีบและเชื้อบาดทะยักที่ผ่านขั้นตอนทำให้ไม่ก่อโรคในคน รวมกับส่วนประกอบบางส่วนของเชื้อไอกรนที่แยกบริสุทธิ์ วัคซีนนี้ต่างกับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติ ตรงที่ส่วนประกอบของเชื้อไอกรนนี้เอง ซึ่งทำให้เป็นวัคซีนที่มีอาการข้างเคียงต่ำลง เมื่อได้รับวัคซีนครบตามกำหนด จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก และไอกรนได้ดีมาก ป้องกันโรคชนิดรุนแรงสูงสุดได้ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1773 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรควัณโรคหรือวัคซีนบีซีจี

  วัณโรค เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค (เชื้อมัยโคแบคทีเรีย) ทำให้มีอาการไข้เรื้อรัง หรืออ่อนเพลีย น้ำหนักลด เป็นอาการเด่น ร่วมกับอาการอื่น ๆ ตามตำแหน่งที่เป็นโรค เช่นวัณโรคปอดจะมีอาการไอเรื้อรัง วัณโรคต่อมน้ำเหลืองจะมีต่อมน้ำเหลืองโต วัณโรคเยื่อหุ้มสมองจะมีอาการชักหมดสติได้ การติดต่อมักเกิดจาก การสูดดมเชื้อที่แพร่ กระจายมากจากการไอจามของผู้ที่เป็นโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1572 ครั้ง

  แผ่นพับคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในภาวะน้ำท่วมสำหรับประชาชน

  คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้ฉี่หนูในภาวะน้ำท่วม ทั้งเรื่องการป้องกันตนเอง การสังเกตอาการกรณีที่สงสัยว่าป่วย

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2716 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนชนิดทั้งเซลล์

  คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทำให้มีการอักเสบในลำคออย่างรุนแรง จนอาจทำให้หายใจไม่ได้ และอาจทำให้หัวใจวายได้ เชื้อแพร่มาจากลำคอของผู้ที่เป็นพาหะ บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเข้าร่างกายทางบาดแผล ทำให้มีอาการชักรุนแรงจนเสียชีวิตได้ เชื้อมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ไอกรน เกิดจากเชื้อไอกรนทำให้มีอาการไอรุนแรงเป็นเวลานาน ในเด็กเล็กอาจไอจนหยุดหายใจ ชัก ซี่โครงหักได้ เชื้อแพร่มาจากลำคอของผู้ป่วย โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1485 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ตายแล้ว และไม่ก่อให้เกิดโรค วัคซีนนี้สามารถให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเมื่อถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคนี้กัด วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค หากฉีดได้ครบตามกำหนด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1577 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต หรือวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี

  เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรคปอดบวม โรคติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ บางครั้งก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรงและเสียชีวิตได้ มักพบในเด็กเล็ก และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ อายุมากกว่า 65 ปี เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2534 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ

  บาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเข้าร่างกายทางบาดแผล ทำให้มีอาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ ขากรรไกร อ้าปากไม่ได้ รับประทานอาหารลำบาก หายใจลำบาก รุนแรงจนเสียชีวิตได้ เชื้อบาดทะยักมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม คอตีบ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทำให้มีการอักเสบในลำคออย่างรุนแรง จนอาจทำให้หายใจไม่ได้ และอาจทำให้หัวใจวายได้ เชื้อแพร่มาจากลำคอของผู้ที่เป็นพาหะ

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2091 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

  เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนนี้ (ยกเว้นบางกรณี) โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในเด็กควรฉีด 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน ขึ้นไป ครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 4-6 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆได้ในวันเดียวกัน แต่ต้องแยกเข็มฉีด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 3462 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

  วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ทำมาจากเชื้อไวรัสที่มีชีวิต ที่ทำให้ อ่อนฤทธิ์ลง และไม่สามารถก่อโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ โดยผ่านขบวนการผลิตให้ ได้เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานมี ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค หากได้รับครบถ้วนตามกำหนด

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 2043 ครั้ง

  วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

  ความรู้แนะนำโรคไข้เหลือง การรับวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคและความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรค

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
  ดาวน์โหลดไป 1307 ครั้ง
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top