สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2016-07-15 09:11:36 - view:1805

Infomotion โรคอาหารเป็นพิษ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-07-04 06:29:34 - view:1674

Infomotion โรคหวัด

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-07-01 03:09:29 - view:1749

Infomotion โรคมือ เท้า ปาก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-06-07 05:41:03 - view:1472

"ท้าทายไทย" ไร้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-05-16 02:13:42 - view:1764

มะเร็งท่อน้ำดี ภัยเงียบของคนอิสาน

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-03-03 08:18:21 - view:1412

แนวทางการปรับเปลี่ยนการให้วัคซีน IPV

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2015-11-09 02:57:29 - view:1665

การขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอ ในฉากสุดท้ายของประเทศไทย

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2015-10-02 09:12:56 - view:1783

"GCD FC " Our Champion of All Time

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top