สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2018-02-21 08:55:08 - view:2427

วิดีโอ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-01-11 03:38:08 - view:1388

โรคมือ เท้า ปาก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2017-12-21 03:43:36 - view:1172

วิดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2017-11-07 07:58:09 - view:1175

คาถา 5 ย โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2017-03-16 06:09:34 - view:1278

บ่ายนี้มีคำตอบ เตือนภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-09-19 06:20:11 - view:1336

คลีนิคเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว Travel Medicine Clinic

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2016-09-08 07:39:08 - view:1161

Infomotion โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top