สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2018-04-10 01:40:59 - view:2176

โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:37:57 - view:2219

ตอนที่ 15 บทลงโทษ ตาม พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:37:30 - view:1418

ตอนที่ 14 หน้าที่ของเจ้าของสุนัข ตาม พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:37:04 - view:2109

ตอนที่ 13 มารยาทของคนเลี้ยงหมา

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:36:30 - view:1618

ตอนที่ 10 อย่าแยก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:36:01 - view:1757

ตอนที่ 11 อย่าหยิบ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:35:32 - view:2160

ตอนที่ 10 อย่าแยก

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:34:58 - view:1843

ตอนที่ 9 อย่าเหยียบ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:34:22 - view:2111

ตอนที่ 8 อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:33:19 - view:1993

ตอนที่ 7 อยากรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าปรึกษาใครได้

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top