สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

2019-08-19 09:37:25 - view:2044

สุขศึกษาป้องกันโรคปรสิต สุขศึกษาสร้างสุข

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2019-08-19 09:36:41 - view:1685

อาหารปลอดพยาธิ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2019-08-19 09:34:03 - view:1904

ปรสิต(พยาธิ)และการก่อโรค

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-11-13 03:32:35 - view:2173

โครงการบ้านหมาน่าอยู่

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-10-17 06:45:08 - view:1695

ชมรมสุขภาพ

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-08-20 07:55:04 - view:2298

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-08-01 03:06:20 - view:1983

ระบบติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

2018-04-10 01:45:06 - view:1954

ตอนที่ 3 สิ่งที่ต้องทำเมื่อโดนกัดและข่วนเข้าซะแล้ว

ประเภท : ไฟล์วิดีโอ , กลุ่มงาน :

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top