สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แนวทางการสรุปวิเคราะห์โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 21 มิ.ย 2562 - 713 ครั้ง

เป็นเอกสารในการสนับสนุนด้านวิชาการ ในการสรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศ 

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. การจัดการด้านน้ำปลอดภัย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 257 ครั้ง)
  2. การจัดการด้านอาหารปลอดภัย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 247 ครั้ง)
  3. การจัดการด้านส้วมสาธารณะ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 204 ครั้ง)
  4. การจัดการด้านน้ำเสีย น้ำขัง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 338 ครั้ง)
  5. การจัดการด้านคุณภาพอากาศ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 219 ครั้ง)
  6. การประเมินรายงานตามภัยสุขภาพ5ด้าน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 210 ครั้ง)
Credit by คุณ นายกิตติพัทธ์ วรเชษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุข
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top