สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การพัฒนารูปแบบแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพรบ.2558 01 ธ.ค. 2559 - 1005 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพรบ.2558  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต  จ.ปทุมธานี  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. การติดตามประเมินผล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 396 ครั้ง)
  2. แนวทางการติดตาม (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 569 ครั้ง)
  3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1136 ครั้ง)
  4. นโยบาย แนวทาง ระบบ ปฎิบัติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 387 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top