สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

คู่มือฝึกซ้อมและทดสอบ 04 ต.ค. 2559 - 1381 ครั้ง

คู่มือฝึกซ้อมและทดสอบแผน (EXERCISES & TESTING) แผนเผชิญเหตุและแผนความต่อเนื่องขององค์กร

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. ปกหน้า-หลัง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 497 ครั้ง)
  2. เนื้อหา 1-53 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 705 ครั้ง)
  3. เนื้อหา 54-93 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 509 ครั้ง)
  4. ้เนื้อหา 94-100 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 443 ครั้ง)
  5. เนื้อหา 101 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 415 ครั้ง)
  6. เนื้อหา 102-104 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 406 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top