สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แผนปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560 30 ก.ย. 2559 - 7441 ครั้ง

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ_งาน EPI ปี 60
2. แผนปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2560
3. การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์และในนักเรียน
4. แบบประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
5. แบบประเมินคลังวัคซีน
6. แบบประเมินหน่วยบริการ 

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. 1.เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1648 ครั้ง)
  2. 2.แผนปฏิบัติงาน EPI 60 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 5437 ครั้ง)
  3. 3.การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์และในนักเรียน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4572 ครั้ง)
  4. 4. แบบประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2073 ครั้ง)
  5. 5. แบบประเมินคลังวัคซีน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2373 ครั้ง)
  6. 6. แบบประเมินหน่วยบริการ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 6048 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top