สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดทำรายละเอียดประกอบร่างอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 21 ธ.ค. 2558 - 1138 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดทำรายละเอียดประกอบร่างอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

     รวมไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการ 17-18 ธ.ค. 58 รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน (เอกสารประกอบ)

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. กำหนดการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 392 ครั้ง)
  2. 1_นโยบายการพัฒนาช่องทางเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558_นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 621 ครั้ง)
  3. 2_แผนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษปี 2559 และแนวทางการประเมินการพัฒนาช่องทางฯ_แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1171 ครั้ง)
  4. 3_พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558_นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3835 ครั้ง)
  5. 4_ขั้นตอนการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับช่องทางเข้าออก_นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1543 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top