สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน EPI ปี 2559 จำนวน 22 ไฟล์ 29 ต.ค. 2558 - 5631 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

 1. 1.การดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในระดับนานาชาติ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1753 ครั้ง)
 2. 2.วัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดและวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานที่มีเชื้อไวรัสสองทัยป์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1287 ครั้ง)
 3. 3. แนวทางการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอและการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1361 ครั้ง)
 4. 3.1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2134 ครั้ง)
 5. 3.2 การจัดบริการวัคซีนเพื่อลดการสูญเสียวัคซีนและระบบรายงานการให้วัคซีนโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1702 ครั้ง)
 6. 4.กลไกบริหารจัดการสำหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและ การรับรองประเมินผลสำเร็จ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 753 ครั้ง)
 7. 4.1 การเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV (76 จังหวัด) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3578 ครั้ง)
 8. 4.2 การเก็บกลับและทำลาย Trivalent OPV (กทม) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1611 ครั้ง)
 9. 5.แนวทางการประเมินความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1502 ครั้ง)
 10. 6.1 การกำจัดโรคหัด (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 967 ครั้ง)
 11. 6.2 การเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1439 ครั้ง)
 12. 7. การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน59 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1700 ครั้ง)
 13. 7.1 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน(JHCIS) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4548 ครั้ง)
 14. 7.2 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน(HOSxP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 5581 ครั้ง)
 15. 7.3 การปรับเปลี่ยนรหัสวัคซีน (HospitalOS) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 512 ครั้ง)
 16. 8. แนวทางการให้วัคซีนLA JE (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3413 ครั้ง)
 17. 9.1 ความก้าวหน้าในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ Rotavirus (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1282 ครั้ง)
 18. 9.2 ความก้าวหน้าในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ วัคซีน HPV (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1561 ครั้ง)
 19. 10. แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4013 ครั้ง)
 20. 11. แบบฟอร์มทะเบียนติดตาม ver 2 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 702 ครั้ง)
 21. โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ รวมทั้งวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1063 ครั้ง)
 22. Agenda ประชุม (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 887 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top