สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 3 - 4 ธ.ค 56 (เอกสารแนบ) 12 ธ.ค. 2556 - 1670 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. รายการเอกสาร3-4ธ.ค.56_เอกสารแนบ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 574 ครั้ง)
  2. 1_CCATคู่มือการประเมินสมรรถนะฯ ตาม IHR (.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 728 ครั้ง)
  3. 2_ความรู้ IHR(.PDF) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 921 ครั้ง)
  4. 3_ตัวอย่างแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ(.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 498 ครั้ง)
  5. 4_ตัวอย่าง SOP การสื่อสารฯ ท่าเรือกรุงเทพ(.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2385 ครั้ง)
  6. 5_Template จุดอ่อน-จุดแข็ง (.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 472 ครั้ง)
  7. 6_แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ(.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 360 ครั้ง)
  8. 7_Template ตัวชี้วัดด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ.2557(.ZIP) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 375 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top