สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2557 21 ต.ค. 2556 - 1771 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2222 ครั้ง)
  2. เอกสาร 1. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก (สพฐ.) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 786 ครั้ง)
  3. เอกสาร 2. การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์ การให้ dT, OPV ในเด็กป (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 870 ครั้ง)
  4. เอกสาร 3. + 4. รหัสชนิดวัคซีนใน-นอก EPI (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 8804 ครั้ง)
  5. เอกสาร 5. มาตรฐาน-ล่าสุด(พ.ค.55) (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2308 ครั้ง)
  6. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ปี 2557 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1783 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top