สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาแบบสังเกตเพื่อติดตามภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 ที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง 20 มิ.ย 2554 - 2010 ครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. รายงานการวิจัย วัคซีนชนิด A H1N1 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 8872 ครั้ง)
Credit by คุณ
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top