สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
09 ธ.ค. 2553

โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อนิปาห์ไวรัส (Encephalitis : Nipah virus)

: เชื้อไวรัสสมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis : Nipah virus) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบในมาเลเซียที่ เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ.2541 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542...

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)

: การระบาดของโรค ในประเทศไทยพบโรคนี้ในกระบือมากที่สุด พบได้ทั่วประเทศ แต่จะพบมากในภาคเหนือและภาคอีสาน ตามบริเวณติดต่อชายแดนไทย-พม่า และไทย-ลาว พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค......

09 ธ.ค. 2553

โรคหัดเยอรมัน (Rubella)

: เป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงในเด็กแต่เป็นโรคที่มีความสำคัญ เพราะถ้าสตรีมีครรภ์เป็นโรคหัดเยอรมันในระยะ 3-4 เดือนแรก เชื้อไวรัสจะผ่านไปยังทารกในครรภ์ .......

โรคติดเชื้อไวรัสฮันทา (Hantaviral Diseases)

: โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสฮันทา (Hantaviruses) ซึ่งเป็นไวรัสอาร์เอ็นเอ อยู่ในวงศ์ Bunyaviridae และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะ ที่แพร่มาสู่มนุษย์โดยการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะ อุจจาระ........

29 มิ.ย 2554

โรคซาร์ส

30 มิ.ย 2554

อหิวาตกโรค

16 ธ.ค. 2553

Avian Influenza

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top