สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ผลงานวิชาการ/ผลการวิจัย/ผลการสำรวจ/ผลการประเมิน
26 ก.พ. 2556

หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

หน้าหลักของกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 2556

20 มิ.ย 2554

รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัว ด้วยการสำรวจภาพตัดขวาง

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top