สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สื่อประกอบการบรรยาย
02 มี.ค. 2559

“รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” Quarantine Stronger for Integrated National Health Threat Defense Mission

“รวมพลังด่านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” Quarantine Stronger for Integrated National Health Threat Defense Mission วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมาหานคร

21 ธ.ค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดทำรายละเอียดประกอบร่างอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดทำรายละเอียดประกอบร่างอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

04 พ.ย. 2558

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีน เพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีน เพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ

29 ต.ค. 2558

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน EPI ปี 2559 จำนวน 22 ไฟล์

เอกสารประกอบการประชุมที่เป็น hand out ครบแล้วค่ะ

25 ธ.ค. 2556

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 24 ธ.ค 56 (Presentation)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

12 ธ.ค. 2556

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 3 - 4 ธ.ค 56 (เอกสารแนบ)

รายการเอกสารประกอบการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

11 ธ.ค. 2556

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 3 - 4 ธ.ค 56 (Presentation)

รายการเอกสารประกอบการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

03 เม.ย 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครบรรยาย เรื่อง มุมมองและความคาดหวังของงานส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

03 เม.ย 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ(4)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร อภิปราย เรื่อง โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ด้านการส่งกำลังบำรุง

03 เม.ย 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ(1)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

03 เม.ย 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ(3)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

03 เม.ย 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ(2)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งกำลังบำรุงด้านเวชภัณฑ์กรณีภัยพิบัติ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ผลการประชุมกลุ่ม

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top