สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

“ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 25 ก.พ. 2560 - 7673 ครั้ง

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกอบการอย่างไร ให้อาหารปลอดภัย ในท่าอากาศยานดอนเมือง” รุ่นที่ 1 ปี 2560 ขึ้นในระหว่งวันที่ 22-23 ก.พ. 2560 ได้รับเกียรติจากนายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เข้าร่วมประชุม

การประชุมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและสนับสนุนให้ร้านอาหารเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถดำเนินการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานดอนเมือง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฏ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการที่ปลอดภัยสำหรับผู้เดินทาง โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้แทนจากสถานประกอบการ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
----------------ขอขอบพระคุณ -สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค- ท่าอากาศยานดอนเมือง-สำนักงานเขตดอนเมือง -สถาบันบำราศนราดูร- ร้าน dao coffee ในเครือบริษัทนวลละย้า จำกัด-ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ประมาลภาพ

 


โดย สุทธาทิพย์ สมสนุก
กลุ่มงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :