สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28-29 พ.ย. 59 09 ม.ค. 2560 - 1331 ครั้ง

1. EPI info yr 60 

2. EPI plan yr 60

3. annex yr 60

4. 01_EPI standard manual yr 60 final on 2016.12.2

5. 02_QN EPI yr 60 (PY) final on 2016.12.29

6. 03.1_ สคร QN EPI yr 60 (WBC EPI)  final on 2016.12.29

7. 03.2_ สสจ QN EPI yr 60 (WBC EPI)  final on 2016.12.29 

8. 04_ Annex on 2016.12.29 doc


9. แบบเบิกวัคซีน ว3-1 ปี 2560

10. รหัส Vaccine 

11.แนวทางการกำจัดโรคหัด

โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top