สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

สไลด์และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560 29 ธ.ค. 2559 - 1503 ครั้ง

>>> แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวี
>>> สไลด์การประชุมวันที่ 1 ประกอบด้วย
         -  บทบาทกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
         -  ความรู้มะเร็งปากมดลูกและการป้องกัน
         -  แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวี (การเตรียมและการให้บริการ การเบิกจ่ายวัคซีน และการเฝ้าระวัง AEFI)
         - นโยบายการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าสู่แผนงาน EPI
         -  การกำจัดกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนตามพันธะสัญญานานาชาติ
>>> สไลด์การประชุมวันที่ 2 ประกอบด้วย
         - การกำจัดโรคหัด (นโยบาย มาตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติการ)
         - การกวาดล้างโปลิโอ (นโยบาย มาตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติการ)
         - แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แผนงาน EPI ปี 60, กำหนดการให้วัคซีน, แนวทางการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, HDC dashboard, การพัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่)
>>> รหัสวัคซีน ปี 2560
>>> ใบเบิกว.3/1 ปี 2560
>>> กำหนดการประชุมทั้ง 2 รุ่น 
>>> ตัวอย่างแบบขอความยินยอมฉีดวัคซีนเอชพีวีตอนนำร่อง ปี 57 (เป็นวัคซีนเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์) 
โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top