สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการดานวัคซีนระดับสูง” (Advanced Management Program for Vaccinology) ระหวางวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 19 ก.ย. 2559 - 2236 ครั้ง


1. Agenda Vaccinology

2. นโยบายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3. Global perspective of immunization

4. POLIO ERADICATION IN THAILAND SUCCESFUL ACHIEVEMENT 

5. Measles-Rubella

     5.1 Thailand_Epi_factsheet_2016 

     5.2 ถึงเพื่อนสมาชิกสมาคมระบาดวิทยาฉบับที่ 8_2559

6. Vaccine Preventable Diseases Surveillance for Decision making

     6.1 Emergency Management

     6.2 การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน

7. vaccinology DDC14-09-16 final

8. ความรู้พื้นฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

9. HIV Vaccine Update information September 2016

10. AEFI

    10.1 ตัวอย่าง AEFI [Vac-Sep2016]

11. Stage of the art overview and future prospect of Influenza vaccine

12.Present กลุ่ม 1

13. Presentกลุ่ม 2 

14. Presentกลุ่ม 3

Hand out update on Dengue vaccine

วิดีโอ สามารถคลิกเข้าไปดูตามลิงค์ได้เลยค่ะ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 part 1 https://www.youtube.com/watch?v=ytJoTgv2ekI
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 part 2 https://www.youtube.com/watch?v=7S-mUXenBE4
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 part 3 https://www.youtube.com/watch?v=2sU3bDEwbmw
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 part 4 https://www.youtube.com/watch?v=Lt1-FfaZ_rs&feature=youtu.be
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 part 5 https://www.youtube.com/watch?v=kQ-7WF51j_c&feature=youtu.be
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 part 6 https://www.youtube.com/watch?v=pJP1nYXCcAA
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 part 7 https://www.youtube.com/watch?v=dT7jAIk1gCc&feature=youtu.be
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 part 8 https://www.youtube.com/watch?v=67xlPvZFK9U&feature=youtu.be
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 part 9 https://www.youtube.com/watch?v=KOcxkU0UpMM&feature=youtu.be
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 part 10 https://www.youtube.com/watch?v=4XEebH1vN38&feature=youtu.be
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 part 11 https://www.youtube.com/watch?v=M-r8UmXN9Fw&feature=youtu.be
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 part 12 https://www.youtube.com/watch?v=gXx5AsGuQYU&feature=youtu.be
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 13 https://www.youtube.com/watch?v=7kGFaxyUT18&feature=youtu.be
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 14 https://www.youtube.com/watch?v=Es0Bmnxof6Q
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 15 https://www.youtube.com/watch?v=ohD6aAy_gYs
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 16
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 17
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 part 18


หมายเหตุ
เอกสารประกอบการประชุมของอาจารย์ที่เหลือ และภาพการประชุม พร้อมวิดิโอการอบรม จะ upload  ภายหลัง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่  ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top