สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

"รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขึ้นสูง" รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 ก.ค. 2558 - 1600 ครั้ง

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขึ้นสูง" รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.cphs.chula.ac.th

โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top