สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

พยาธิในปลาร้า 23 ก.ค. 2558 - 1373 ครั้ง

ปลาที่นำมาทำปลาร้า เช่น ปลาขาวนา ปลาหนามหลัง ปลาขาวมน ปลาตะเพียน ปลาสร้อยนกเขา 
ปลาแก้มช้ำ ปลากระสูบ และปลาอื่นๆในจำพวกปลาตะเพียน เป็นกลุ่มปลาที่เป็นโฮสต์พยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก โดยเฉพาะพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งพบระบาดมากในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี หากรับประทานปลาเหล่านี้แบบสุกๆดิบๆ ก็มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับและเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้
จากงานวิจัยพบว่า พยาธิจะสามารถอาศัยอยู่ในเนื้อปลาได้ 10-20 วัน หากเก็บเนื้อปลาไว้ในตู้เย็น หรือ ผ่านการหหมักด้วยเกลือทะเล 10 กรัม ต่อปลา 3 กรัม แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ตัวอ่อนพยาธิจะมีชีวิตอยู่นาน 15 วัน แต่หากเป็นเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกลือในภาคเหนือ ตัวอ่อนพยาธิในปลาร้าอยู่ได้ 1 เดือน หากเกิน 6 เดือนถือว่าปลอดภัยที่สุด
ดังนั้นการรับประทานปลาร้า ปลาจ่อม ปลาสัม ที่ผ่านการหมักไม่นานและความเค็มของเกลือน้อย ก็มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับสูงมาก แต่หากหมักด้วยเกลือและใช้เวลาหมักนานเกิน 1- 6 เดือน จะปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ อย่างไรก็ตาม หากรับประทานปลาร้าดิบก็ถือว่ายังมีความเสี่ยง เพราะถึงแม้จะไม่ติดพยาธิใบไม้ตับ แต่มีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียได้ โดย ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ สำนักโรติดต่อทั่วไปโดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top