สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข้อปฏิบัติ ในการซื้อและบริโภคหอยแครง หอยแมลงภู่ ให้อร่อยและปลอดภัยจากอาการท้องเสีย 09 ธ.ค. 2553 - 6713 ครั้ง

ผู้บริโภค

ข้อปฏิบัติ  ในการซื้อและบริโภคหอยแครง  หอยแมลงภู่  ให้อร่อยและปลอดภัยจากอาการท้องเสีย  

 

การล้างหอยเป็นเพียงการกำจัดสิ่งปฏิกูลภายนอก เช่น โคลน เศษวัชพืช ควรล้างหอยด้วยน้ำสะอาด    

ข้อควรปฏิบัติในการล้างหอย 

  • ไม่ควรหมุนเวียนน้ำล้างหอยที่สกปรกกลับมาใช้ใหม่
  • ต้องระวังไม่ให้น้ำที่ใช้ล้างหอยปนเปื้อนไปยังหอยที่ล้างสะอาดแล้ว

หอยแมลงภู่   

  • ต้องล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด 3 ครั้ง  ก่อนนึ่งในน้ำเดือดนาน 7 นาที หรือ อบ

                           นาน 5 นาที

หอยแครง 

  • ต้องล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด 3 ครั้ง ก่อนนำหอยแครงไปลวกในน้ำเดือด  1 – 2  นาที 

 

กรรมวิธี ดังกล่าวเพียงพอต่อการทำลายเชื้อจุลินทรีที่ปนเปื้อนและแบคทีเรียก่อโรค อาหารเป็นพิษที่พบในหอย โดยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหอยแครง หอยแมลงภู่ ด้านสี  กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

การเลือกซื้อหอยแครงลวก และหอยแมลงภู่ที่นึ่งพร้อมบริโภค  จากแหล่งต่างๆ  เช่น ตลาดสด ร้านอาหาร  และห้างสรรพสินค้า   อาจมีโอกาสพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษหลงเหลืออยู่   เมื่อเทียบกับหอยแครงลวกและหอยแมลงภู่นึ่งทันที   ดังนั้น!  เพื่อการบริโภคให้อร่อยและปลอดภัยจากอาการท้องเสีย   ควรนำมาทำให้สุกใหม่อีกครั้งก่อนบริโภค
ผู้ปรุง

ปรุงถูกวิธี  ให้อร่อยและปลอดภัยจากอาการท้องเสีย
:  หอยแครง  หอยแมลงภู่ 

การล้างหอยเป็นเพียงการกำจัดสิ่งปฏิกูลภายนอก เช่น โคลน เศษวัชพืช ควรล้างหอยด้วยน้ำสะอาด    

ข้อควรปฏิบัติในการล้างหอย 

  • ไม่ควรหมุนเวียนน้ำล้างหอยที่สกปรกกลับมาใช้ใหม่
  • ต้องระวังไม่ให้น้ำที่ใช้ล้างหอยปนเปื้อนไปยังหอยที่ล้างสะอาดแล้ว

หอยแมลงภู่   

  • ต้องล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด 3 ครั้ง  ก่อนนึ่งในน้ำเดือดนาน 7 นาที หรือ อบ

                           นาน 5 นาที

หอยแครง 

  • ต้องล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด 3 ครั้ง ก่อนนำหอยแครงไปลวกในน้ำเดือด  1 – 2  นาที 

 

กรรมวิธี ดังกล่าวเพียงพอต่อการทำลายเชื้อจุลินทรีที่ปนเปื้อนและแบคทีเรียก่อโรค อาหารเป็นพิษที่พบในหอย โดยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหอยแครง หอยแมลงภู่ ด้านสี  กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

ควรปรุงและจำหน่ายหอยแครงลวก และหอยแมลงภู่ที่นึ่งสุกใหม่ทันที   ตามกรรมวิธีข้างต้นหากลวกหรือนึ่งหอยไว้พร้อมบริโภคทิ้งค้างไว้นาน อาจมีโอกาสพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษหลงเหลืออยู่   เมื่อเทียบกับหอยแครงลวก และหอยแมลงภู่ที่ปรุงสุกใหม่ทันที

โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top