สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการนำร่องการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA-14-14-2 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๕ 18 ก.ย. 2555 - 12267 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีน
Introduction of JE SA 14-14-2
ความรู้เรื่องโรคและวัคซีน JE
กำหนดการให้วัคซีน JE และ AEFI
การเก็บและการเบิกจ่ายวัคซีน LAJE
การจัดทำทะเบียนรายงาน JE
 แบบรายงาน ว3 - 1 LAJE
แบบรายงาน ROP LAJE
แบบรายงานสรุปการเบิก LAJE
แบบรายงาน Coverage JE
โครงการนำร่อง LAJE Yr 55
โดย Administrator
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top