สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

เอกสารบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนานวัตกรรมระบบ DDC e-Pink forms ผ่าน National Single Window (NSW) และการวิเคราะห์ข้อมูลของกองโรคติดต่อทั่วไป เพื่อรองรับ Digital Health ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2 22 ส.ค. 2562 - 781 ครั้ง

แนวทางและหลักการทำงานระบบงาน Pinkforms
กองโรคติดต่อทั่วไป

หลักการทำงานการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

ระบบ National Single Window (NSW)
สู่ Thailand 4.0

 

National Single Window (NSW) กับระบบงาน Pinkforms ของกรมควบคุมโรค

ภาพกิจกรรม

โดย นางสาวกัลยาณี ดวงตา
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top