สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มประชากรข้ามชาติ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 24 ธ.ค. 2561 - 669 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มประชากรข้ามชาติ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

วาระการประชุม

 

(ร่าง) คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มประชากรข้ามชาติ และสุขภาพนักเดินทาง กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ppt ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคsez และmigrant 24 ธ.ค. 2561

โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มยุทธศาสตร์
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top