สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง : จากผู้รู้...สู่รุ่นน้อง" ปีงบประมาณ 2561 23 พ.ค. 2561 - 588 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุม

เรื่องเล่า Proud to be ข้าราชการชำนาญการ

เรื่องเล่า Proud to be ข้าราชการชำนาญการพิเศษ

บทบาทงานการเจ้าหน้าที่

โดย ศิริพร กาศหาญ
กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top