สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

การอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 06 มี.ค. 2561 - 779 ครั้ง

อบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ประกาศและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


เอกสารประกอบการประชุม

Presentation ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ

Presentation พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

Presentation พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Presentation พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ วันที่ 8 มีนาคม 2561

โดย ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top