สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๐ 23 ส.ค. 2560 - 1256 ครั้ง


 สภาการสาธารณสุขชุมชน หนังสือเรียนเชิญ

 

  หนังสือเรียนเชิญ   
     
     
  โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560   
     
      
โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top