สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 23 ส.ค. 2560 - 577 ครั้ง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เรื่อง การปฏิบัติตาม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

ปะหน้าโครงการ    

โครงการสัมมนา

แผนที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลและโรงแรมต่างๆใกล้เคียง

โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มยุทธศาสตร์
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top