สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ 26 ก.ค. 2560 - 2080 ครั้ง

 • ไฟล์บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ องค์ความรู้ และมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ระบบดูแลสุขภาพ และแนวทางติดตามเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สกรณีผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์ 
      โดย แพทย์หญิงพจมาน  ศิริอารยาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา ---->Download

 • ไฟล์บรรยาย เรื่อง ความต้องการด้านวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์
      โดย นายแพทย์สวัสดิ์ รามบุตร อดีตผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ---->Download
 • ไฟล์บรรยาย เรื่อง โปรแกรมการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ กรมควบคุมโรค 
      โดย นายอรุณ มะหนิ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ----> Download 

 • ไฟล์บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของผู้นำการเดินทาง และผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ 
       โดย นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี ---->Download

 • ไฟล์บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ "ระบบดูแลผู้เดินทาง และท่องเที่ยวพิธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์" 
       โดย เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น  ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ---->Download
โดย Administrator
กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top