สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง 30 มี.ค. 2560 - 2700 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สายการบินดำเนินการอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" ณ ห้องประชุม DMK 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการเปิดการประชุม  และนายจักรพันธ์ ตันสิทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ฝ่ายบำรุงรักษา) เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป ในการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  รวมทั้งนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค, ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย บุคลากรจากท่าอากาศยานดอนเมือง คณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินท่าอากาศยานดอนเมือง ตัวแทนจากสายการบินทั้งหมดที่ทำการบินในท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สายการบินกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภายในช่องทางอีกด้วย
ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Fanpage

โดย สุทธาทิพย์ สมสนุก
กลุ่มงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :
ตัวเลข :
ความคิดเห็น :
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top