สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
08 เม.ย 2554 - ()

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก uploads/pdf/boxs.pdf

ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

08 เม.ย 2554 - ()

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/parke/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf

ทางศูนย์เด็กเล็กได้รับทราบรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

24 มี.ค. 2554 - ()

โปสเตอร์ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค uploads/pdf/pat_4/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1...pdf

โปสเตอร์ 10 มาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top