สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
17 ต.ค. 2554 - ()

คำแนะนำสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม : อาหารสุก สะอาด ปลอดภัย uploads/pdf/Flood_54/CDD_SafefFood.pdf

อาหารกล่องหรืออาหารบรรจุถุงพร้อมบริโภค ควรกินภายใน 2-4 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บอาหารไว้นานๆ ข้ามมื้ออาหาร สังเกตลักษณะสภาพ สี กลิ่นของอาหารว่า บูด เสีย หรือไม่

16 ต.ค. 2554 - ()

คำแนะนำ : ป้องกันโรค “ท้องร่วง” ในผู้ประสบภัย uploads/pdf/pat_3/CDD_OutbreakPreventionControl.pdf

ขอให้ผู้ประกอบอาหาร และผู้บริจาคอาหาร / เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับบริจาค / ศูนย์พักพิงฯ / ประชาชน ปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อลดโรคท้องร่วง ดังนี้

12 ต.ค. 2554 - ()

คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โลกประสบกับภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ พายุฝน น้ำท่วมหลายครั้ง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยก็ประสบกับภัยธรรมชาติหลายครั้ง โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านความรุนแรง พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

10 ต.ค. 2554 - ()

การจัดการสัตว์เลี้ยงในภาวะน้ำท่วม สำหรับประชาชน uploads/pdf/pat_3/AnimalManagement_ForPeople.pdf

ในภาวะน้ำท่วมสัตว์และคนต้องมาอยู่รวมกันในที่แคบๆ มีขยะ สิ่งปฏิกูลทั้งของคนและสัตว์เกิดขึ้น รวมทั้งมีสัตว์ป่วย ตาย อาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ ดังนั้นคำแนะนำในการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสำหรับประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

10 ต.ค. 2554 - ()

คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้ฉี่หนู ในภาวะน้ำท่วม สำหรับประชาชน uploads/pdf/pat_3/Lepto_FloodForPeople.pdf

เชื้อไข้ฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายได้โดยการไชเข้าทางบาดแผลหรือเข้าทางเยื่อบุอ่อนๆ เช่น ง่ามมือ ง่ามเท้า เยื่อบุตา ขณะที่แช่น้ำ หรือรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไข้ฉี่หนู

07 ก.ย. 2554 - ()

คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกปี 2554

คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกปี 2554 ( World Rabies Day 2011) ภาษาอังกฤษ : "Stand United. End Rabies". ภาษาไทย : "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"

02 ก.ย. 2554 - ()

แนวทางการใช้ยา Doxycycline สำหรับโรคเลปโตสไปโรสิส uploads/pdf/pat_3/Lepto54_Doxy_Guideline_2554-08-31.pdf

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ คณะผู้เชี่ยวชาญจากชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย พิจารณาร่วมกันได้ข้อสรุปเป็น แนวทางปฏิบัติการใช้ยา Doxycycline สำหรับโรคเลปโตสไปโรสิส

16 ส.ค. 2554 - ()

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2 โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (รองอธิบดีผ่ายแนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

09 ธ.ค. 2553 - ()

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2552 เริ่มเปิดให้บริการการขอใบรับรองแหล่งผลิตอาหารปลอดโรค (Online)

ระบบการออกใบร้บรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

08 ธ.ค. 2553 - ()

6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว uploads/pdf/aric_cool1.pdf

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวมีอากาศเย็น...เป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัส ซึ่งนำพา "โรคอันตราย" ที่ควรพึงระวัง 6 โรค

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top