สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
15 มี.ค. 2561 - กลุ่มพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (กรมควบคุมโรค)

หนังสือใหม่สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2017 uploads/pdf/Plague/Plague2017.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2016 uploads/pdf/Plague/Plague2016.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2015 uploads/pdf/Plague/Plague2015.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2014 uploads/pdf/Plague/Plague2014.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2013 uploads/pdf/Plague/Plague2013.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2012 uploads/pdf/Plague/Plague2012.docx

05 ก.ย. 2560 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2011 uploads/pdf/Plague/Plague2011.docx

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top