สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
04 ต.ค. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 38) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk38.pdf

30 ก.ย. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 24 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 37) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk37(1).pdf

20 ก.ย. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 18 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่36) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk36.pdf

18 ก.ย. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 10 ก.ย.62 (สัปดาห์ที่35) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk35.pdf

06 ก.ย. 2562 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 35 ปี 2562 ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 uploads/pdf/EID/Flu%20weekly%20report%20wk%2035.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่

06 ก.ย. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 34) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk34.pdf

03 ก.ย. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 27 ส.ค.62 (สัปดาห์ที่ 33) uploads/pdf/child/HFMD_wk33-01.pdf

02 ก.ย. 2562 - (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 uploads/pdf/EID/Ebola%20MERS%20AL%20300862.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่

26 ส.ค. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 20 ส.ค. 62 (สัปดาห์ที่32) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk32.pdf

19 ส.ค. 2562 - กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก (กรมควบคุมโรค)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 14 ส.ค. 62 (สัปดาห์ที่31) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk31.pdf

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top