สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์/โลจิสติกส์

บทบาทหน้าที่

                   ๑. บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินทางด้านป้องกันควบคุมโรค

                   ๒. พัฒนาระบบและกลไกบริหารเวชภัณฑ์/โลจิสติกส์ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทางด้านป้องกันควบคุมโรค

                   ๓. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการบริหารเวชภัณฑ์/โลจิสติกส์

                   ๔. พัฒนาระบบติดตาม  และประเมินผลการบริหารเวชภัณฑ์/โลจิสติกส์

                   5. ประสาน/สนับสนุนการดำเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมสอบสวนร่วม (JIT) ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

                   6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

                   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top