สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย
  • สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  • พัฒนาภาคีเครือข่ายฯให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  • ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหาด้านโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  • ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย แนวโน้ม พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของประชาชน
  • พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมาชิก  กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่ายmore
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top