สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

แนะนำ กลุ่มเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
  • กำหนดและพัฒนามาตรฐานงาน และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและอื่นๆ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
  •  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
  • ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อม เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top