สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          1.ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          2.กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับ      ศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          4.ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          5.ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคโรคติดต่อเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

          6.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปมอบหมาย

          


สมาชิก  กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก

more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526
27
282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top