สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

more
แนะนำ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ
  • การเฝ้าระวังโรค  ในผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาจากเขตติดโรค  (ในปัจจุบัน        อาจเป็นผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ)  โรคไข้เหลืองและผู้เดินทางทั่วไป                  ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  (โรคต้องห้ามเข้าประเทศ)
  • งานสุขาภิบาล  แบ่งออกเป็น  3  งาน คือ

                1.  งานสุขาภิบาลทั่วไป  ตรวจตราความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร  บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือ  เฝ้าระวังพาหะนำโรค  เช่น  กาฬโรค  ในบริเวณโกดังสินค้า  และร้านอาหารบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ

                2.  งานสุขาภิบาลยานพาหนะ  ตรวจความสะอาด  การกำจัดขยะ  การเก็บรักษาอาหาร น้ำดื่ม  น้ำใช้  ร่องรอยแมลงพาหะนำโรคและหนู  ในเรือที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

                3.  งานสุขาภิบาลอาหาร  ตรวจความสะอาดของอาหารและน้ำบริโภคของร้านอาหารในบริเวณท่าขนส่ง  ท่าเรือกรุงเทพฯ

  • งานบริการทางการแพทย์  ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค           แก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ
  • สุขศึกษาประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่ผู้เดินทาง           ไปต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาหรือแนะนำทางด้านวิชาการแก่ผู้เดินทาง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ    (Public  Health  of  International  Concern :  PHEIC)
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
09 ส.ค. 2559

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

ด่านควบคุมโรคติต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ และบริษัทรับจ้างเหมา ร่วมวางแผน การจัดเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ในช่องท่างเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน IHR2005 โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจหาค่า pH ความขุ่น สี เหล็ก ค่าคลอรีนอิสระ และ E.coli

more
more
กันยายน 2023
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425
26
27282930
88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top