สมัครสมาชิก
Forgot Password
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

พิมพ์หน้านี้
ค้นหา :
คำถามเด่น
คำถามที่ถูกเปิดมากสุด
สมาชิก thaigcd.ddc.moph.go.th จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง?

ท่านที่ได้สมัครสมาิชิกจะได้รับสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารทางสำนักฯ รวมทั้งการเข้าใช้งาน APP ต่างๆและที่สาคัญท่านอาจจะได้รับการคัดเลือกใ้นการรับของรางวัลต่างๆมากมาย

ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก thaigcd.ddc.moph.go.th ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่?

การสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ทางเว็บทั้งสิ้น แต่ท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02 5903162 อีเมล์ mophbgcd2019@gmail.com
Copyright @ 2013 www.thaigcd.ddc.moph.go.th All Rights Reserved. PrivacyPolicy | WebsitePolicy | WebsiteSecurityPolicy
Valid XHTML 1.0 Strict thaiwebaccessibility.com
Back to Top