สรุปผลการดำเนินงาน

 รายงานประจำปี 2560 สำนักโรคติดต่อทั่วไป  

 รายงานประจำปี 2559 สำนักโรคติดต่อทั่วไป 


 รายงานประจำปี 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป 


 รายงานประจำปี 2557 สำนักโรคติดต่อทั่วไป


 รายงานประจำปี 2556 สำนักโรคติดต่อทั่วไป

download  เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก กรุณา Click เพื่อ download ตาม part ด้านล่างได้เลยค่ะ


 cover
 content
 report_part 1
 report_part 2
 report_part 3
 report_part 4
 report_part 5
 appendix


 รายงานประจำปี 2555 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 download   เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก กรุณา Click เพื่อ download ตาม part ด้านล่างได้เลยค่ะ

 report 2555 part 1
 report 2555 part 2
 report 2555 part 3
 report 2555 part 4
   
 
 สรุปผลการดำเนินงาน 2554
download  

สรุปผลการดำเนินงานกรมควบคุมโรคในการแก้ปัญหาอุทกภัย ปี 2554
  clik download ตาม part ด้านล่างได้เลยค่ะ

flood water part 1

flood water part 2
flood water part 3
flood water part 4
flood water part 5
flood water part 6
flood water part 7
flood water part 8
flood water part 9
flood water part 10
flood water part 11
flood water part 12
flood water part 13
flood water part 14
flood water part 15
flood water part 16
flood water part 17
flood water part 18
flood water part 19
flood water part 20
flood water part 21
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน