เอกสารประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 

ข้อมูลประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เเจ้งคณะกรรมการทุกท่าน 

        ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นั้น

        กองโรคติดต่อทั่วไป มีข้อมูลกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ทั้งหมด 9  กระบวนการ  และตามที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมทุกท่านเส่งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเเต่กลุ่มงานตามกระบวนการหลัก  ตามแบบฟอร์มที่ 1 กระบวนการหลัก (Core Business) ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยส่งมาที่ E-mail : nawapatu@gmail.com สอบถามเพิ่มได้ที่ 02 590 3168 หรือ 0998649744 

- คำสั่งคณะกรรมการด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารเเนบ

- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน เอกสารแนบ

- กระบวนการหลัก (Core Business) กองโรคติดต่อทั่วไป เอกสารเเนบ

- แบบฟอร์มที่ 1 กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน 

- วีดีโอ อธิบายกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

 

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน