สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 39 ปี 2562 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 39 ปี 2562 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 37 ปี 2562 ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 36 ปี 2562 ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 35 ปี 2562 ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 34 ปี 2562 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 32 ปี 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 31 ปี 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 30 ปี 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 29 ปี 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 28 ปี 2562 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 27 ปี 2562 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 26 ปี 2562 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 25 ปี 2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 22 ปี 2562 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 21 ปี 2562 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 20 ปี 2562 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 19 ปี 2562 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 18 ปี 2562 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 17 ปี 2562 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 16 ปี 2562 ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 15 ปี 2562 ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 14 ปี 2562 ณ วันที่ 11 เมษายน 2562

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 13 ปี 2562 ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 12 ปี 2562 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 10 ปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 9 ปี 2562 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 5 ปี 2562 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 4 ปี 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 3 ปี 2562 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 2 ปี 2562 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 51 ปี 2561 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 50 ปี 2561 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 47 ปี 2561 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 46 ปี 2561 ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 45 ปี 2561 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 44 ปี 2561 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 43 ปี 2561 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 40 ปี 2561 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 39 ปี 2561 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 38 ปี 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 37 ปี 2561 ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 36 ปี 2561 ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 35 ปี 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 34 ปี 2561 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 33 ปี 2561 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 32 ปี 2561 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 30 ปี 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 28 ปี 2561 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 27 ปี 2561 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 26 ปี 2561 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 25 ปี 2561 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 24 ปี 2561 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 23 ปี 2561 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 22 ปี 2561 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 21 ปี 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 19 ปี 2561 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 18 ปี 2561 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 16 ปี 2561 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 15 ปี 2561 ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน